Achtergronden

Begonnen als producent van houten kratten ten behoeve van de drankindustrie is Dongen Pallets in ruim een halve eeuw uitgegroeid tot een dynamische onderneming waarbinnen een grote diversiteit aan producten en diensten wordt aangeboden. Medio 2012 heeft Dongen Pallets de stap genomen om de activiteiten, welke onder de vlag van Dongen Pallets worden uitgevoerd, op te splitsen in drie business units te weten;

luchtfoto Dongen Pallets

Kwaliteit

Voor u als gebruiker is een verpakking onmisbaar om producten efficiënt en in de juiste conditie op de plaats van bestemming te krijgen. Vergaande automatisering en toenemende regelgeving zorgen voor hogere eisen die worden gesteld aan uw ladingdragers. Kwaliteit heeft een centrale positie binnen ons bedrijf. Er is bij ons bedrijf dan ook bewust gekozen voor een fulltime kwaliteitsmanager. Lees verder


Kwaliteitscontrole Dongen Pallets

Missie/Visie

Vandaag de dag is verandering de enige constante. Opererend in deze dynamische markt wil Dongen Pallets haar relaties voorzien van duurzame en innovatieve oplossingen met betrekking tot logistieke dragers. Hierbij rekening houdend met de totale supply chain, klanten en haar producten. Lees verder Missie/Visie

Milieu

Hoewel onmisbaar wordt de verpakking vaak beschouwd als belangrijke bron van afval in de keten. Dongen Pallets heeft als doelstelling, waar mogelijk, grondstoffen in te zetten welke hergebruikt kunnen worden. De binding met de hernieuwbare grondstof hout is en blijft voor Dongen Pallets een logische keuze. Lees verderRecycling en milieu